[NUUG kart] Et par mulige datakilder

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Oct 8 11:49:00 CEST 2008


2008/10/8 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> [Gustav Foseid]
> > Det er ikke noe copyright-informasjon på disse kartene, så jeg lurer
> > kanskje på om de er fritt tilgjengelige. Noen som vet sikkert?
>
> Jeg antar du vet dette, men sier det likevel.  Fravær av
> "copyright-informasjon" som du kaller det har ingenting å si for norsk
> opphavsrett.
>

Det er jeg selvfølgelig klar over, men profesjonelle aktører bruker å merke
av slikt flere steder. At det er fraværende _kan_ bety at informasjonen
fritt kan benyttes. Det må selvfølgelig sjekkes ut nærmere, men dette er jo
områder med en litt spesiell politisk situasjon, høres det ikke helt
usannsynlig ut at disse dataene kan ha en fri lisens.


 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081008/1af7d7f5/attachment.htm 


More information about the kart mailing list