[NUUG kart] Et par mulige datakilder

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Wed Oct 8 14:28:22 CEST 2008


Dirnat sine kartdata ser ikke frie ut:

Sitat:
"Direktoratet for naturforvaltning har etablert WMS-tjenester for
flere datasett i våre fagsystem. Alle som ønsker å bruke våre data
eller å implementere våre karttjenester i eksterne løsninger kan
frittgjøre dette, men under følgende forutsetninger :

  * Direktoratet for naturforvaltning skal ha beskjed og godkjenne
bruken av tjenestene i applikasjoneretc.
   Dette skal registreres i eget registreringsskjema. Klikk her for
å åpne REGISTRERINGSSKJEMA
   Alle innmeldte vil automatisk få informasjon ved etablering av
nye eller endring av eksisterende wms-tjenester fra DN.

  * Ved bruk av våre tjenester skal Direktoratet for
naturforvaltning alltid være oppgitt som kilde til de datasett som
blir benyttet (se mal for kildetekst under detaljert informasjon for
hver enkelt tjeneste)."

2008/10/8 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>:
>
>
> 2008/10/8 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
>>
>> [Gustav Foseid]
>> > Det er ikke noe copyright-informasjon på disse kartene, så jeg lurer
>> > kanskje på om de er fritt tilgjengelige. Noen som vet sikkert?
>>
>> Jeg antar du vet dette, men sier det likevel. Fravær av
>> "copyright-informasjon" som du kaller det har ingenting å si for norsk
>> opphavsrett.
>
> Det er jeg selvfølgelig klar over, men profesjonelle aktører bruker å merke
> av slikt flere steder. At det er fraværende _kan_ bety at informasjonen
> fritt kan benyttes. Det må selvfølgelig sjekkes ut nærmere, men dette er jo
> områder med en litt spesiell politisk situasjon, høres det ikke helt
> usannsynlig ut at disse dataene kan ha en fri lisens.
>
>
> - Gustav
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>-- 
Bernt Marius Johnsen


More information about the kart mailing list