[NUUG kart] Et par mulige datakilder

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Oct 8 15:58:50 CEST 2008


2008/10/8 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>

> Dirnat sine kartdata ser ikke frie ut:
>

Dette er bruksbetingelsene for WMS-tjenesten, og sier (dessverre) ikke noe
om rettigheter til dataene.Jeg skal se om jeg forfatter en mail og sender
dem, for å få avklart.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081008/94b96073/attachment.htm 


More information about the kart mailing list