[NUUG kart] Nytt: Vil ikke frigi kartdata

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Fri Oct 17 19:18:54 CEST 2008


2008/10/17 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Dette er tragisk.


Utrolig skuffende, og lite overraskende.


> Noen som vil sende ut pressemelding der vi også forteller hvor skuffet
> vi er?  Kanskje nevne konsekvensene, nemlig at tjenester baseres på
> Google Maps og OpenStreetmap i stedet for kartverkets data?  Det kan
> holde mediatrykket oppe samt skaffe oss flere bidragsytere til OSM.


Jeg synes det mest skuffende er at innovativ bruk av kart nå kun er mulig
for store aktører som Google, for de kan kjøpe kartdataene de trenger.
Google sine kart er forresten basert på N50-dataene, men jeg aner ikke hvor
mye de betaler Kartverket i løpet av et år.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081017/38166254/attachment.htm 


More information about the kart mailing list