[NUUG kart] Trillestier i Nordmarka

Edward Welbourne eddy at chaos.org.uk
Mon Oct 20 23:04:38 CEST 2008


> For meg virker det som mange, spesielt engelskmenn, er veldig opptatt av at
> dette skal dokumentere "legal right of way".

i England er det ikke som her: nesten den hele land er eiet av noen og
vi har ikke rettighet til å gå (eller sykler, ridder, hva som helst)
hvor vi ville.  Og hvor vi *har* rettighet til å gå, kan vi miste den
hvis landseier kan viser at det har ikke vært i bruke i noe tid.  Derfor
er det viktig å bruke disse veiene og stiene oft nok, og å ha hardt
bevis om å ha gjørt det.  Vår rettighet til å vandre - "Right to Roam" -
er noe de i England må kampe om.  Derfor er mange so opptatt av det,

	Eddy.


More information about the kart mailing list