[NUUG kart] Turkart til Garmin

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Aug 6 09:09:49 CEST 2009


2009/8/5 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>

> Jeg har observert at det kommer mer og mer stier, skiløyper og andre
> turkartrelaterte data inn i OSM og føler at tiden er moden for å lage
> turkart til Garmin GPS.  Jeg har nå på min website www.frikart.no laget
> separat veikart, turkart for sommerbruk og turkart for vinterbruk.  Jeg
> har definert egne symboler for gangveier, stier, skiløyper, etc og egne
> farger på områder med skog, bebyggelse, industriområder, etc for å få et
> utseende på kartet som ikke er så langt i fra Mapnik som dere kjenner fra
> openstreetmap.org.
>

Godt initiativ! Websidene ser ihvertfall bra ut, men jeg har ikke en
passende Garmin GPS, så noen screenshots av kartene i bruk hadde vært bra.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090806/cd117f59/attachment.htm 


More information about the kart mailing list