[NUUG kart] Turkart til Garmin

Rolf Marthin Nilsen Rolmn at smallmachine.net
Thu Aug 6 22:05:01 CEST 2009


Hadde det vært mulig å laget en installer til MapSource til disse 
kartene (en bat fil og en reg fil) Slik at de kan lastes inn på GPS via 
MapSource sammen med andre kart ?

Sverre Didriksen wrote:
> Gustav Foseid<gustavf at gmail.com> wrote on 06.08.2009 09:09:49:
>  
>> 2009/8/5 Sverre Didriksen<sverre.didriksen at usit.uio.no>
>> Jeg har observert at det kommer mer og mer stier, skiløyper og andre
>> turkartrelaterte data inn i OSM og føler at tiden er moden for å lage
>> turkart til Garmin GPS. Jeg har nå på min website www.frikart.no laget
>> separat veikart, turkart for sommerbruk og turkart for vinterbruk. Jeg
>> har definert egne symboler for gangveier, stier, skiløyper, etc og egne
>> farger på områder med skog, bebyggelse, industriområder, etc for å få et
>> utseende på kartet som ikke er så langt i fra Mapnik som dere kjenner
>>   
> fra
>  
>> openstreetmap.org.
>>
>> Godt initiativ! Websidene ser ihvertfall bra ut, men jeg har ikke en
>> passende Garmin GPS, så noen screenshots av kartene i bruk hadde vært
>>   
> bra.
>  
>
> Screenshots skal jeg ordne.
>
> -Sverre
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090806/31db65b9/attachment.htm 


More information about the kart mailing list