[NUUG kart] Kommunal arealplan

Kenneth Mokkelbost kmokk at yahoo.no
Sun Aug 9 21:36:46 CEST 2009


Hei,

siden 2007 har jeg benyttet feriene jeg har hatt i Kristiansund til å legge inn data for Kristiansund og omegn, men siden jeg bare er der et par ganger i året er det fortsatt noen områder som er dårlig kartlagt.

Nå ser jeg imidlertid at kommunen har ny arealplan ute til høring (med tilhørende kart) og det jeg lurer på er om dere ser noen betenkeligheter ved å benytte disse kartene som supplement til de innsamlede gps-trackene jeg allerede har og vil fortsette å samle inn for området? Er offentlige dokumenter (av denne typen) underlagt åndsverkloven?

På kartet står følgende:
"Kartgrunnlag FKB-B Kristiansund kommune
 Digital plan konstruert ved Oppmålingsavdelingen Kristiansund"

mvh
Kenneth Mokkelbost      
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090809/54a8d1b7/attachment.html 


More information about the kart mailing list