[NUUG kart] Kommunal arealplan

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Aug 10 09:30:17 CEST 2009


2009/8/9 Kenneth Mokkelbost <kmokk at yahoo.no>

> Nå ser jeg imidlertid at kommunen har ny arealplan ute til høring (med
> tilhørende kart) og det jeg lurer på er om dere ser noen betenkeligheter ved
> å benytte disse kartene som supplement til de innsamlede gps-trackene jeg
> allerede har og vil fortsette å samle inn for området? Er offentlige
> dokumenter (av denne typen) underlagt åndsverkloven?
>

Det er ikke et veldig enkelt spørsmål å svare på.

Et godt sted å begynne er åndsverksloven §9:
"Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet
er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og
andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av
offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av
det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten
vern etter denne lov.
Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i
første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg,
omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk,
musikkverk eller kunstverk."

Jeg tror at kommuneplanenes arealdel, som typisk inneholder et kart, vil
falle innenfor, men det er vanskelig å gi et klart svar på, uten
rettspraksis.

En passelig konkret forespørsel til kommunen om innsyn etter
offentlighetsloven burde kunne gi noen svar.> På kartet står følgende:
> "Kartgrunnlag FKB-B Kristiansund kommune
>  Digital plan konstruert ved Oppmålingsavdelingen Kristiansund"
>

Kommunen eier selv sine egne kartdata, så de kartene du ser på f.eks. Gule
Sider eller Google er (indirekte) kjøpt fra (bl.a.) kommunene.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090810/aecb92ce/attachment.htm 


More information about the kart mailing list