[NUUG kart] Søking

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Mon Aug 10 23:16:18 CEST 2009


Hvilke navn kan gjennfinnes ved søk i Openstreetmap?  Når jeg søker på veinavn 
får jeg tilslag, det sammen når jeg søker navn som er merket vilage. Når jeg 
søker på et navn som gitt til et område merket landuse, får jeg ikke tilslag. 
Heller ikke når jeg søker etter navgnet til et punkt som er merket place=farm. 

Jeg har navngitt byggefelter ved å føye til navn=  i områder med 
landuse=residential. Disse navene vises på kartet, men det hadde vært fint om 
de kunne gjenfinnes ved søk også.
-.Bjørn


More information about the kart mailing list