[NUUG kart] Bruk av data fra Naturbase

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Aug 11 09:48:08 CEST 2009


Hei!

Jeg har nå fått bekreftet at vi fritt kan bruke informasjonen fra Naturbase
i OSM. Gode nyheter...

  - Gustav


*Takk for henvendelse!

Svaret på begge spørsmål er ja.

Dere kan fritt publisere informasjon fra Naturbase i OpenStreetMap.
Kildehenvisning knyttet til datasettet er tilstrekkelig, det behøver ikke
ligge kildeinformasjon på det enkelte kartobjekt. Brukere som ønsker å gå
mer i detalj kan henvises til vår karttjeneste, f.eks. ved lenke til
Naturbase.

Oppdaterte kartdata er pr dato kun tilgjengelig gjennom kartløsningen (og
bare i Shape-format). Husk å skrive hva dataene skal brukes til, vi liker å
kunne dokumentere at våre data blir brukt på denne måten.

Informasjon om datasettet er lagt ut på Naturbase, se infoknapp til høyre
for navnet på datasettet.

Jeg vil også informere om at vi har lagt inn en funksjonalitet som lister
opp områder kommune- eller fylkesvis, se lenke fra startsiden til Naturbase
eller fra informasjonssida om datasettet. Dette er en funksjonalitet vi vet
mange brukere setter pris på, og dere kan jo vurdere å lenke til denne
funksjonaliteten.

Som kjent er nedlastede data oppdaterte bare på nedlastingstidpunktet, og
dette er en svakhet når datasettet er dynamisk. Verneområder i Naturbase er
dynamisk, både fordi nye områder kommer til og fordi grensejusteringer av
eksisterende områder forekommer. Jeg vil derfor minne om at vi også har
publisert data fra Naturbase som WMS-tjeneste, se
http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/wms_info.asp. Bruk av denne tjenesten
sikrer at informasjonen er oppdatert til enhver tid.


Med vennlig hilsen

Pål Theodorsen
Seniorrådgiver, plan- og inngrepsseksjonen
Tlf. 73 58 09 52

Direktoratet for naturforvaltning
for liv i naturen og natur i livet
www.dirnat.no*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090811/253f586c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list