[NUUG kart] Bruk av data fra Naturbase

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Aug 11 10:36:51 CEST 2009


2009/8/11 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Hva betyr dette?  Forstår ikke hva "kildehenvisning knyttet til
> datasettet er tilstrekkelig" betyr.  Hvor skal en slik kildehenvisning
> "knyttes" til datasettet?
>

I den opprinnelige mailen skrev jeg at "Kilde vil oppgis i databasen, men
ikke være synlig på kartet." Det er altså greit.

Foreslår at disse dataene tagges med noe slikt som:
source=Direktoratet for Naturforvaltning (Naturbase)
naturbase_id=

Det er også noe ekstra informasjon i datasettet som ikke direkte mapper til
OSM-tagger. De kan kanskje legges inn som naturbase_xxx?

Er det forresten noen grunn til _ikke_ å sette i gang med en import av
nasjonalparker og naturreservat?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090811/efa42f21/attachment.htm 


More information about the kart mailing list