[NUUG kart] Import av Naturbase

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Aug 11 21:15:47 CEST 2009


Hei!

Med klarlagt tillatelse for bruk av Naturbase-dataene, begynner jobben med å
importere dataene.

I første omgang mener jeg at nasjonalparker og naturreservat bør legges inn.
De andre dataene passer ikke veldig godt inn i OSM, så vidt jeg kan se.

Jeg foreslår at nasjonalparker og naturreservat som er lagt inn slettes, til
fordel for dataene fra Naturbase. Disse dataene er sannsynligvis mer
nøyaktige.

For å tilfredstille kravet til kildehenvisning, og kjenne igjen dataene,
foreslår jeg:
source=Naturbase
attribution=Copyright (c) Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning -
2009

(Det virker litt rart at dataene skal ha være vernet av opphavsrett, så jeg
skal sjekke dette litt nærmere.)

Det er et begrenset antall parametre til hvert polygon, og jeg foreslå at
disse legges inn med naturbase-prefiks, slik:
naturbase:iid (objektets ID i naturbase)
naturbase:beskyttet_siden (konvertert til YYYY-MM-DD)
naturbase:verneform (naturpark eller naturreservat)
naturbase:vernef-id (ID for verneformen, NP eller NR)
naturbase:forskrift (Lovdata-URL til aktuell verneforskrift)
naturbase:vernetema (F.eks. sjøfugl eller myr)

Navnet settes i name, og er uten betegnelse som "naturpark". Det vil si at
vi bruker "Østensjøvannet", ikke "Østensjøvannet naturreservart", og
"Hardangervidda", "Hardangervidda nasjonalpark".

Nasjonalparkene tagges med boundary=national_park.

Naturreservatene ser ut til å skulle ha leisure=nature_reserve. Dette synes
jeg er litt underlig...

Det kunne også vært greit å få med IUCN-klassifisering. Dette må (så vidt
jeg kan se) screenscrapes fra www.dirnat.no.

  - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090811/624313cd/attachment.htm 


More information about the kart mailing list