[NUUG kart] Import av Naturbase

Knut G Karevoll gnonthgol at gmail.com
Tue Aug 11 22:22:28 CEST 2009


ty. den 11.08.2009 klokka 21:15 (+0200) skreiv Gustav Foseid:
> Det er et begrenset antall parametre til hvert polygon, og jeg foreslå
> at disse legges inn med naturbase-prefiks, slik:
> naturbase:iid (objektets ID i naturbase)
> naturbase:beskyttet_siden (konvertert til YYYY-MM-DD)
> naturbase:verneform (naturpark eller naturreservat)
> naturbase:vernef-id (ID for verneformen, NP eller NR)
> naturbase:forskrift (Lovdata-URL til aktuell verneforskrift)
> naturbase:vernetema (F.eks. sjøfugl eller myr)
> 
Er det ikkje best å bruke engelske tagnames?
naturbase:protected_since=
o.s.v.
OSM er jo ein engelsk database og det hender at utlendingar ser på dei
norske dataa.

Ellers ser dette greit ut. Ser fram til å sjå nasjonalparkane i OSM.

Nokon som kan poste ein link til WMS tjenesten på wikien for lett bruk i
JOSM. Det er mykje data som kan brukest i andre sammenhenger, f.x.
verneverdige hus, fjordar (burde skjekke dette) o.s.v

Helsing Gnonthgol
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Dette er ein del av ei digitalt signert melding
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090811/63ea48eb/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list