[NUUG kart] Bysykkel

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Aug 12 16:49:38 CEST 2009


On Wed, Aug 12, 2009 at 04:19:10PM +0200, Espen Arnesen wrote:
> Inntil ganskel nylig, var det ikke registrert noen noder i Oslo for
> Bysykkel. Her er deres hjemmeside:
> http://www.oslobysykkel.no/index.html
> 
> Slik tagger jeg nå:
> amenity=bicycle_rental
> ref=50
> capacity=30
> name=Oslo Bysykkel 50
> operator=Bysykkel
> 
> Navnet i det tilgjengelige kartet er en beskrivelse av plasseringen, derfor
> har jeg valgt å bruke referansenummeret i navnet da dette står synlig på
> stativene og brukes i kartet.
> 
> Bør operator byttes til "Oslo Bysykkel"? Jeg har brukt Bysykkel da det er
> tilsvarende tilbud i Drammen og Trondheim.

Ut fra det jeg leser på nettsidene ser det mer ut som
operator=ClearChannel.

> Bør name byttes? Jeg ser det kanskje som hensiktsmessig å bruke
> referansenummeret som navn, men plasseringen som står i kartet syns jeg er
> lite hensiktsmessig da man ikke vil søke på dette.

Jeg ville droppet name=, og brukt network=Oslo Bysykkel

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090812/26261151/attachment.bin 


More information about the kart mailing list