[NUUG kart] Oversettelse av navn på land

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Aug 13 21:19:46 CEST 2009


2009/8/13 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>

>
> Du kan gjerne samanlinka omsettingane, og meld frå om det er nokon
>> forskjellar, slik at me kan samkjøra dokumenta.
>
>
> Det bør vi gjøre, ja.
>

Ingen vesentlige forskjeller:
Skolelinux er ikke oppdatert med newsletter V-11, V-12 og VI-1. Det
viktigste er at Serbia og Montenegro (CS) er erstattet av Serbia (RS) og
Montenegro (ME). Dessuten har noen britiske og franske territorier fått egne
koder.

Jeg hadde en skrivefeil i lista mi (Kirgistan, i stedet for Kirgisistan) og
et par land som hadde fått bokmålsformen i nynorsklista.

Forskjellene forvørig er (bokmål):

AQ
Antarktis
Antarktika

GS
Sør-Georgia og de søre Sandwichøyene
Sør-Georgia og de sørlige Sandwichøyene

HM
Heard- og McDonald-øyene
Heard- og McDonaldøyene

IO
Britisk territorium i Indiahavet
Det britiske territorium i Indiahavet

PS
De okkuperte palestinske områdene
Palestinske territorier

TF
Søre franske territorier
De franske sørterritorier

UM
USA, mindre, utenforliggende øyer
USAs ytre småøyer

VG
Jomfruøyene (Britisk)
Jomfruøyene (Storbritannia)

Ellers inneholder ikke lista mi mer enn en stavemåte der det finnes valgfrie
former. Der min stavemåte er en av de mulige i Skolelinux-lista, har jeg
ikke tatt med over.

Formen "Sør-Georgia og de søre Sandwichøyene" mener jeg at jeg fikk fra
Språkrådet som foretrukket form på bokmål, men mailen min fra 2001 er så
godt gjemt at jeg ikke orker å sjekke.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090813/8102f31e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list