[NUUG kart] Oversettelse av navn på land

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Thu Aug 13 22:09:07 CEST 2009


Torsdag 13. august 2009 skreiv Bernt M. Johnsen:
>Så til saken: Det er nesten ingen land som heter forskjellig på
>nynorsk og bokmål, si i stedet for å fylle databasen med
>
>nb:Danmark
>nn:Danmark
>nb:Sverige
>nn:Sverige
>
>etc. kan vi jo kun bruke
>
>no:Danmark
>no:Sverige
>
>men, i noen få tilfeller
>
>nb:Maldivene
>nn:Maldivane

Det er eg einig i. Kvar oppføring skal då enten ha nøyaktig éi oppføring, 
«no», når det er fellesform, eller nøyaktig to, «nb» og «nn», når det finst to 
former. Dette er det greiaste. So er det opp til dei som lagar søkemotorar og 
kartteiknarar å støtte dette riktige (tilsvarande LANGUAGE-variabelen på for 
eksempel Linux).

Merk at dette gjeld meir enn land. For eksempel har nokre 
universitetsbygningar her i Bergen ulike namn på nynorsk og bokmål.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list