[NUUG kart] Oversettelse av navn på land

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Aug 13 22:46:07 CEST 2009


2009/8/13 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>

> >Ingen vesentlige forskjeller:
>
> Tja, eg meiner nok alle forskjellar er vesentlige. Det bør vera utvetydige
> omsettingar til norsk.
>

Jeg er tilbøyelig til å mene at Heard- og McDonaldøyene er ubetydelige :-)


> >Skolelinux er ikke oppdatert med newsletter V-11, V-12 og VI-1. Det
> >viktigste er at Serbia og Montenegro (CS) er erstattet av Serbia (RS) og
> >Montenegro (ME).
>
> Det er eg klar over. Eg har tenkt å oppdatera oversikta snart (til helga,
> forhåpentligvis).


Skal vi ikke alle :-) Jeg oppdaterte min liste i dag, men har hatt den på
todo-lista i et par måneder.


> >AQ
> >Antarktis
> >Antarktika
>
> Her meiner eg Antarktika er rett. Antarktika er sørpolkontinentet, og
> Antarktis er land- og havområda rundt Sørpolen. Forholdet mellom Antarktis
> og
> Antarktika er som forholdet mellom Oseania og Australia, om du vil.
>

Jeg er faktisk litt usikker på hva ISO-standarden egentlig referer til. Mitt
utgangspunkt var at Antarktis er betydelig mer brukt enn Antarktika, og at
de fleste andre navnene angir politiske enheter. Da føltes det mest naturlig
at de tillligende havområdene er med, på tilsvarende måte som
territorialfarvannet til land.


> >GS
> >Sør-Georgia og de søre Sandwichøyene
> >Sør-Georgia og de sørlige Sandwichøyene
>
> Eg hugsar ikkje korfor eg valde «sørlige»/«sørlege». Oppføringa er merkt
> med
> ein asterisk, så det er ikkje frå Språkrådet eller andre «offisielle»
> kjelder.
> Eit Google-søk gjev 603 treff for «sørlige» mot 157 «søre», men det er
> ikkje
> verdt mykje. Dei norske wikipediane varierer.
>
> Men i Caplex finn eg «Sør-Sandwichøyene»:
> http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9335080
>
> Kanskje det er «rett»? Det gjev over åtte tusen treff på Google.


Jeg er helt sikker på at jeg fikk denne fra Språkrådet, sannsynligvis
Vigleik Leira. Mailarkivet mitt for 2001 er borte, men jeg synes formen er
såpass rar at jeg bet meg merke i den.


> >HM
> >Heard- og McDonald-øyene
> >Heard- og McDonaldøyene
>
> Her skal det vera utan bindestrek (sjølv om eg kan vera einig i at det er
> litt
> pussig).
>

Enig. Bindestreken ser ut som en klar skrivefeil.


> >IO
> >Britisk territorium i Indiahavet
> >Det britiske territorium i Indiahavet
>
> Her «Det britiske territorium i Indiahavet» offisiell form ifølgje
> Språkrådet.
>

Da går vi for den. Sjekket i 2001-versjonen av geografiske navn, og der var
den ikke, så denne er antagelig min konstruksjon.


> >PS
> >De okkuperte palestinske områdene
> >Palestinske territorier
>
> Her skreiv Svein Nestor i Språkrådet til meg:
>
>  Me har ikkje noka beinveges omsetjing av 'Occupied Palestinian
>  Territories', men 'palestinske territorier/territorium' finst.
>
> Eg er usikker på kva som er best. Men på bokmål burde din versjon iallfall
> vore «områder» i staden for «områdene». Tradisjonelt brukar bokmål enkelt
> bestemming mot dobbelt bestemming på nynorsk (jf. «De forente arabiske
> emirater» mot «Dei sameinte arabiske emirata» og «De franske
> sørterritorier»
> mot «Dei franske sørterritoria», «De nederlandske Antiller» mot «Dei
> nederlandske Antillane», og sjølvsagt «De forente stater»).


Her er det vel flere mulige svar. ISO-standarden sier at engelsk kortnavn er
"PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED", så dersom man skal oversette standarden
bør nok okkupert med på en eller annen måte.

Samtidig er det et spørsmål om hva dette området vanligvis kalles på norsk,
og da kan man antageligvis ende opp med "Gaza og Vestbredden", like gjerne
som noe annet.


> >TF
> >Søre franske territorier
> >De franske sørterritorier
>
> Her er sistnemnte rett ifølgje Språkrådet.
>

Da tror jeg de har ombestemt seg, eller ikke er sikre. Greit nok å bruke den
siste for min del.


> >UM
> >USA, mindre, utenforliggende øyer
> >USAs ytre småøyer
>
> Siste er rett ifølgje Språkrådet.
>

Høres ut som en snodig konstruksjon, men på den annen side er vel et hvert
geografisk navn med to komma også snodig.


> >VG
> >Jomfruøyene (Britisk)
> >Jomfruøyene (Storbritannia)
>
> Her har eg basert meg på «Namn på språk og land» i dei språklege
> retningslinjene me brukar til omsetting:
> http://i18n.skulelinux.no/retningslinjer.html
> Viss me skulle brukt «britisk», burde det for øvrig vera liten «b».
> Men då går me glipp av formsamsvaret Storbritannia–USA.


Enig i at Storbritannia gir bedre samsvar, men begge er antageligvis like
riktige alene.

I en løpende tekst ville jeg kanskje foretrukket noe slikt som De britiske
Jomfruøyene, men i et kart foretrekker jeg varianten med parentes.


> >Ellers inneholder ikke lista mi mer enn en stavemåte der det finnes
> valgfrie
> >former. Der min stavemåte er en av de mulige i Skolelinux-lista, har jeg
> >ikke tatt med over.
>
> Der eg har med fleire former, er førsteforma den tilrådde forma frå
> Språkrådet.
>

Det er ganske mange av disse landene som kan forkortes (St. Lucia/Saint
Lucia). I OpenStreetMap tror jeg vi bør bruke formene som ikke er forkortet,
på lik linje med at vi aldri forkorter vegnavn.

Andre av de valgfrie formene (Hviterussland/Kviterussland) henger jo nøye
sammen med hvordan språkdrakta er ellers. Her foreslår jeg å gå for de som
du har nummerert som 1.

Så er det noen valg som er politiske. Palestina med eller uten okkuopert er
et eksempel, men den slipper vi lett unna i OpenStreetMap. Burma/Myanmar er
jeg mer usikker på, men Burma er både mest brukt i Norge og foretrukket av
den demokratiske opposisjonen.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090813/1a40422b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list