[NUUG kart] Forvaltningsreformen: Riksveier blir fylkesveier.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sun Aug 16 09:11:41 CEST 2009


2009/8/15 Gorm E. Johnsen <post at gorm.cc>

> Har såvidt begynt på
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Forvaltningsreformen_av_veinettet_i_Norgemen det er selvsagt langt igjen.


Tja... Jeg tror ikke vi behøver å gjøre dette vanskeligere enn nødvendig.


> (Digresjon: Det er en engelsk wiki. Men er det akseptabelt å skrive på
> norsk for ting som kun vedkommer Norge? Ble litt av hvert for min del i
> dette tilfellet.)


Det er mye som er på andre språk der, så norsk for dette er nok helt OK.


> no.wikipedia.org har allerede sett på og begynt å planlegge endringene som
> må til. Link til dem i artikkelen over.
>
> Det hjelper jo lite at vi ikkei har kommet til enighet om en anbefaling for
> tagging av norske veier. Jeg tenker på bruk av int_ref, med eller uten
> mellomrom i "E 39", Med eller uten klassifisering i ref taggen ("Rv13" eller
> "13"). Kanskje dette er rett tid å gjøre det på, da det er en mengde
> endringer som må gjøres allikevel?


Jeg tror de fleste synes det vil være rart å skrive "FV" foran nummeret på
noe som på folkemunne sikkert kommer til å hete riksveg i mange år framover.
Mitt forslag er å fjerne RV/FV som prefiks, og at dette er en god anledning
til å gjøre det.

Bortsett fra RV på ref, som bør endres av en bot eller en dugnad.

Så vidt jeg kan se blir endringene:
Europaveger: Ingen endring (trunk)
Stamveger: Ingen endring (trunk)
Riksveger: Bytter navn til skiltet fylkesveg, men kan fortsatt være primary.
Noen få må endres til trunk.
Fylkesveg: Ingen endring (secondary)

Med en definisjon der de "nye riksvegene" blir trunk, så tar vi kanskje med
en del mer i denne kategorien enn de fleste andre land, men jeg har ingen
annen god løsning.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090816/644b8875/attachment.htm 


More information about the kart mailing list