[NUUG kart] name != ref

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sun Aug 16 09:15:36 CEST 2009


2009/8/16 Knut G Karevoll <gnonthgol at gmail.com>

> Det er nesten blitt vanlig å sette name tagen utan å vite navnet og eg
> kan fort finne mange døme på dette. Eg foreslår at name tagen berre blir
> brukt om offisielle navn på veg, bru eller tunell som det står på
> skilta. Dersom det ikkje står noko skilt om navnet lar me name tagen stå
> tom. Nokon som har noko i mot dette?


Å sette inn vegnummeret (eller varianter som "Riksveg 210") i name er feil,
som du sier skal dette i ref. Dette er bare å fjerne.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090816/1b0fa8ec/attachment.htm 


More information about the kart mailing list