[NUUG kart] name != ref

Sigurd Stordal opuskreatoren at gmail.com
Sun Aug 16 11:17:56 CEST 2009


On Sunday 16 August 2009 01:28:41 Knut G Karevoll wrote:
> Eg har sett at mange vegar i Norge har navnet set til referansenummeret
> f.x. http://www.openstreetmap.org/browse/way/36227196
> name = FV137
> ref = FV137
>
> Statens Vegvesen sin tjeneste visveg seier at denne vegen heiter
> Bogstrandvegen. Hadde det ikkje vert mest naturleg å fjerne name tagen
> når navnet på vegen er ukjend? Me veit jo allereide nummeret og det ser
> teit ut på kartet når det står FV137(FV137).
>
> Det er nesten blitt vanlig å sette name tagen utan å vite navnet og eg
> kan fort finne mange døme på dette. Eg foreslår at name tagen berre blir
> brukt om offisielle navn på veg, bru eller tunell som det står på
> skilta. Dersom det ikkje står noko skilt om navnet lar me name tagen stå
> tom. Nokon som har noko i mot dette?
Så lenge namnet er kjend så bør man kunne sette namnet. Selv har jeg gjordet 
det for endel FV og RV rundt Tromsø. Som avisbud vet jeg navnet selvom jeg 
ikke kan husket å ha sett noe skilt deromkring.
Men er enig, vet man ikke navnet så er det jo ingen vits med ett name= tag.-- 
Opuskreator ad. Laur VVSOP Grand Cru II, i DNM95
(Det Norske Mannskor av 1995, Norwegian Male Choir of 1995)


More information about the kart mailing list