[NUUG kart] Forvaltningsreformen: Riksveier blir fylkesveier.

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Sun Aug 16 11:06:52 CEST 2009


2009/8/16 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>:

> Så vidt jeg kan se blir endringene:
> Europaveger: Ingen endring (trunk)
> Stamveger: Ingen endring (trunk)
> Riksveger: Bytter navn til skiltet fylkesveg, men kan fortsatt være primary.
> Noen få må endres til trunk.
> Fylkesveg: Ingen endring (secondary)
>
> Med en definisjon der de "nye riksvegene" blir trunk, så tar vi kanskje med
> en del mer i denne kategorien enn de fleste andre land, men jeg har ingen
> annen god løsning.

Nå tror jeg at hvis trunk/primary/secondary/tertiary skal gjenspeile
vegstandarden du finner på tilsvarende nede i Europa, er vi allerede
ute å kjøre, og der hadde nok Europaveg:trunk, Stamveg:Primary,
Riksveg:Secondary, Fylkesveg:tertiary vært mer passende. Men jeg
foreslår *IKKE* det. Synes vi skal fortsette med det opplegget vi
allerede har og modifisere det slik Gustav oppsummerer ovenfor.-- 
Bernt Marius Johnsen
"Melius vivit qui remigat"


More information about the kart mailing list