[NUUG kart] Forvaltningsreformen: Riksveier blir fylkesveier.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sun Aug 16 12:16:36 CEST 2009


2009/8/16 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>

> Nå tror jeg at hvis trunk/primary/secondary/tertiary skal gjenspeile
> vegstandarden du finner på tilsvarende nede i Europa, er vi allerede
> ute å kjøre, og der hadde nok Europaveg:trunk, Stamveg:Primary,
> Riksveg:Secondary, Fylkesveg:tertiary vært mer passende.


Jeg tenkte mer på å sammenligne seg med Sverige og Finland. Ser ut som vi er
på omtrent samme nivå som dem, men med litt mer stamveg i Norge.


> Men jeg
> foreslår *IKKE* det. Synes vi skal fortsette med det opplegget vi
> allerede har og modifisere det slik Gustav oppsummerer ovenfor.


Da har jeg lagt det inn i wikien.

(En liten ting om språkbruk: Statens vegvesen benytter konsekvent veg med g
om stamveg og riksveg, uavhengig av språkdrakt forøvrig.)

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090816/c77fabc9/attachment.htm 


More information about the kart mailing list