[NUUG kart] Forvaltningsreformen: Riksveier blir fylkesveier.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Aug 17 12:20:04 CEST 2009


2009/8/17 Edward Welbourne <eddy at opera.com>

> ikke akurat det, men i nærheten av Sørvågen (et steinkast bort fra Å)
> på Moskenesøya i Lofoten var E 10 (som nå er oppkoblet helt til stort
> land, uten ferge) tett nok at alt må være forsiktig når en lastebil
> eller kamping-vogn møter trafikk i mot-retning; og veggen bøyer for
> mye til at jeg kan beskrive den som trunk - denne Europaveg er sikkert
> tertiary !
>

Tja... Det er en veg som er hovedferdselsåre mellom regioner, del av et
sammenhengende nasjonalt (og europeisk) nett av slike ferdselsårer og har
bl.a. vedlikeholdsmidler som kommer fra annen budsjettpost enn mindre
viktige ferdselsårer.

Det er nok en dårlig veg, men det er en dårlig europaveg. Ikke en middels
bra kommunal veg. Altså trunk.

 - Gusatv
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090817/dd0a7407/attachment.htm 


More information about the kart mailing list