[NUUG kart] Forvaltningsreformen vs trunk/primary/secondary

Tormod Nygård tormod at sug.no
Mon Aug 17 15:24:56 CEST 2009


Jeg er helt enig. Det må være helt konkrete og objektive forutsetninger
som legges til grunn for merkingen.

Med vennlig hilsen
Tormod Nygård

On Mon, 2009-08-17 at 13:35 +0200, Gorm E. Johnsen wrote:
> Igjen kommer debatten ned på diskusjon om enkeltveier...
> Argumenter som at "den er for smal til å være en trunk" eller "på
> folkemunne vil den fortsatt bli kalt 'riksveien'" er fullstendig
> forkastelig og vil bare føre til latterlige edit-wars.
> 
> Det vi trenger er helt konkrete, observerbare indikasjoner for hva som
> skal være primary etc.
> Derfor synes jeg highway-taggen burde bli spikret til offisiell
> klassifisering uavhengig av tilstanden på selve veien. F.eks vil alle
> "Riksveier" etter 1.1.10 antakeligvis få samme grønne skilt slik som
> stamveiene har i dag og "skiltet fylkesvei" overtar de gamle hvite
> riksveiskiltene.
> Da blir det enkelt (og helt konkret) å svare alle nye mappere hvordan
> de skal velge highway-tag: grønne skilt = trunk, hvite skilt= primary,
> uskiltet fylkesvei=secondary, kommunale veier som er naturlige
> hovedferdselsårer(litt synsing her :-) =tertiary osv. ref-taggen
> fylles med det som står på det grønne/hvite skiltet.
> Dette er eneste måten å gjøre det på hvis vi f.eks ønsker lage et kart
> som viser de norske veinummerskiltene slik de er i felten og ikke som
> default-renderingen til f.eks T at H.
> 
> Dersom man synes det er viktig å formidle størrelsen eller kvaliteten
> på veien kan man bruke width, surface e.l.
> 
> Så får jeg avslutningsvis beklage hvis tonen ble litt krass, ikke
> meningen å tråkke noen på tærne :-)
> 
> vennlig hilsen
> 
> -- 
> Gorm E. Johnsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list