[NUUG kart] Forvaltningsreformen vs trunk/primary/secondary

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Aug 17 16:05:43 CEST 2009


2009/8/17 Gorm E. Johnsen <post at gorm.cc>
> Igjen kommer debatten ned på diskusjon om enkeltveier...

Det kom en mail med kommentar om en enkeltveg. Jeg syns du blåser dette
fullstendig ut av dimensjoner...

Så vidt jeg kan se så er det enighet om følgende:

   - Nåværende stamveger og riksveger som forblir riksveger er highway=trunk
   - Nåværende riksveger som blir fylkesveger med hvitt nummerskilt forblir
   highway=primary
   - Nåværende fylkesveger forblir higway=secondary
   - RV og FV fjernes fra ref (noe vi stort sett var enig om fra før også,
   men det kan hende jeg misforsod den gang)

Jeg klarer ikke å se at dette skal bli noen edit war.

> "på folkemunne vil den fortsatt bli kalt 'riksveien'" er fullstendig
forkastelig

Jeg skrev:
>Jeg tror de fleste synes det vil være rart å skrive "FV" foran nummeret på
noe som på folkemunne
> sikkert kommer til å hete riksveg i mange år framover. Mitt forslag er å
fjerne RV/FV som prefiks,
> og at dette er en god anledning til å gjøre det.

Det er mulig at du synes dette "fullstendig forkastelig", men jeg er ikke
enig. Generelt så er det vel slik at når man må avslutte en mail med å
beklage den krasse tonen, så er det best å ta en kaffe til og skrive mailen
på nytt.

 - Gusatv
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090817/f9b24c87/attachment.htm 


More information about the kart mailing list