[NUUG kart] Forvaltningsreformen: Riksveier blir fylkesveier.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Mon Aug 17 10:09:10 CEST 2009


Bernt M. Johnsen wrote:
>
> Nå tror jeg at hvis trunk/primary/secondary/tertiary skal gjenspeile
> vegstandarden du finner på tilsvarende nede i Europa, er vi alleredeute å kjøre, og der hadde nok Europaveg:trunk, Stamveg:Primary,
> Riksveg:Secondary, Fylkesveg:tertiary vært mer passende. Men jeg
> foreslår *IKKE* det. Synes vi skal fortsette med det opplegget vi
> allerede har og modifisere det slik Gustav oppsummerer ovenfor.
>
>   
Det har vært spesifisert lenge at man ikke IKKE bruke kvalitet som  
klassifisering, men den faktiske klassifisering/fuksjon. Kvalitet føres 
inn som andre parameter, som som bredde på vei, maks fart osv. Men det 
er noen sære folk som f.eks. mener at alle veier uten midtstripe er 
traktorveier, noe som vil gå ut over de Norske stamveiene....

Veier som de har det Tyskland og England er ikke det som er vanlig i 
verden. Tenk på veinett i Afrika og Sør-Amerika. der er det store 
mengder stammveien meget dårlig kvalitet når enn kommer vekk fra 
storbyer/rike folk. Dersom man måler kvaliteten opp mot Autobahn, så 
blir det verdenskartet for det meste tomt når enn zoom-er ut.

Når jeg laget siden for Norsk tagging, så jeg  på offisielle 
oversettinger fra Statens Kartverk og de veldig britisk-sentriske 
definisjonene på wikien. Da var generell definisjon av f.eks. Primary 
noe alla regional vei som binder byer sammen vedlikeholdt av sentrale 
myndigheter.

Stamvei og trunk-road er det samme etter Statens Kartverk definisjon og 
direkte oversatt (trunk=stamme).

Men det er viktig at vi tagger etter funksjon, og ikke noe annet. 
Hovedtraséen gjennom et område er hovedtraseen selv om den ikke har gul 
midtstripe. La oss ikke bli blinde av standarden på et få antall andre land.
More information about the kart mailing list