[NUUG kart] not-in-map_features

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Aug 19 23:10:35 CEST 2009


On Wed, Aug 19, 2009 at 11:01:12PM +0200, Bjørn Kvisli wrote:
> Maplint viser teksten "not-in-map_features" en del steder. Jeg har det for 
> eksempel på en vei som er merket slik:
> highway residential
> name Bjørndalsvei
> surface gravel
> 
> 
> Hva betyr "not-in-map_features"

At key/value-kombinasjonen ikke ble funnet på map features-siden på
OSM wikien (sist sjekken ble oppdatert, som begynner å bli en stund
siden nå).

Poenget er først og fremst å sjekke etter feilstavinger etc, etter
prinsippet om at det meste er vanlig, og dermed bør tagges med vanlige
tagger.

I eksempelet ditt er det sikkert surface=gravel den ikke vet noe om,
hvis det er på den evig voksende monster-wikisiden nå så er det nok
bare at testen må oppdateres, noe som som regel innebærer å fikse litt
på perlkoden siden en eller annen wikifiddler har lagd enda en rar
formatering i kildekoden siden sist jeg så på det.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090819/50a3140e/attachment.bin 


More information about the kart mailing list