[NUUG kart] not-in-map_features

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Thu Aug 20 08:06:30 CEST 2009


Helt grei tagging, bare ignorer maplint. Jeg sjekket nå, og det er
oppført på map features også, jeg må bare oppdatere testen. Står på
TODO-listen.

On Thu, Aug 20, 2009 at 06:36:34AM +0200, Bjørn Kvisli wrote:
>  surface=gravel er et av
> forvalegene som er tilgjengelige i Potlatch. Jeg har brukt dette på grusveier.
> 
> Den 19.08.09 skrev Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net> følgende:
> > On Wed, Aug 19, 2009 at 11:01:12PM +0200, Bjørn Kvisli wrote:
> >> Maplint viser teksten "not-in-map_features" en del steder. Jeg har det for
> >>
> >> eksempel på en vei som er merket slik:
> >> highway residential
> >> name Bjørndalsvei
> >> surface gravel
> >>
> >>
> >> Hva betyr "not-in-map_features"
> >
> > At key/value-kombinasjonen ikke ble funnet på map features-siden på
> > OSM wikien (sist sjekken ble oppdatert, som begynner å bli en stund
> > siden nå).
> >
> > Poenget er først og fremst å sjekke etter feilstavinger etc, etter
> > prinsippet om at det meste er vanlig, og dermed bør tagges med vanlige
> > tagger.
> >
> > I eksempelet ditt er det sikkert surface=gravel den ikke vet noe om,
> > hvis det er på den evig voksende monster-wikisiden nå så er det nok
> > bare at testen må oppdateres, noe som som regel innebærer å fikse litt
> > på perlkoden siden en eller annen wikifiddler har lagd enda en rar
> > formatering i kildekoden siden sist jeg så på det.
> >
> >
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090820/37c3e6df/attachment-0001.bin 


More information about the kart mailing list