[NUUG kart] layer og tunneler/broer

Helge Hafting helge.hafting at hist.no
Thu Aug 20 15:04:01 CEST 2009


Hans F. Nordhaug wrote:
> Hei!
> 
> Jeg bruker Validator-tillegget i JOSM og den er ikke veldig happy med
> alt jeg har gjort. Mulig den er litt pirkete, men jeg liker at ting
> gjøres rett - varig XML-skade ;-)
> 
> 1) Broer som krysser elv: Jeg trodde det ikke var nødvendig å angi
> layer, men det er vel feil. Er "layer=1" på broa er korrekt?
> 2) Tunneler som har vei som krysser over: Jeg trodde det ikke var
> nødvendig å angi layer, men det er vel feil. Er "layer=-1" på tunnelen
> riktig eller "layer=1" på veien som krysser over korrekt?
> 
> Jeg baserer meg på at "layer=0" er implisitt/standard, ikke sant?

Alt som ikke har "layer", er implisitt "layer=0" ja. Det gjelder også
broer/tunneler.

Vanligvis er broer i layer=1 og tunneler i layer=-1. Linjer (vei, elv,
jernbane, ...) som krysser hverandre, må alltid være i ulike lag.

Unntaket er hvis linjene krysser hverandre i en node, da er de typisk i 
samme lag.

I blant går flere broer over hverandre, da kan det bli nødvendig med 
flere lag. du kan bruke opp til 5 og ned til -5.

Helge Hafting


More information about the kart mailing list