[NUUG kart] Anbefalt GPS for mapping og turbruk

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Thu Aug 20 17:34:23 CEST 2009


On Thu, Aug 20, 2009 at 01:51:29PM +0200, Hans F. Nordhaug wrote:
> Hei!
> 
> Da jeg startet med OSM for snart et år siden, valgte jeg en
> minimumsløsning. En billig GPS for bilen som (såvidt) kan brukes til
> kartlegging på sykkel - TomTome One (med Event_Logger). Nå lurer
> jeg på å skaffe meg skikkelig utstyr som jeg i tillegg kan bruke til 
> på fjelltur. Er det Garmin som er tingen - og i så fall hvilken
> modell - Oregon?
> 
> Innspill taes imot med takk.

Som dedikert logger er GT-31 / BGT-31 kjempefin.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090820/a711fdf9/attachment.bin 


More information about the kart mailing list