[NUUG kart] OpenSeaMap - The free nautical chart

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Aug 23 11:00:38 CEST 2009


[Oddgeir Kvien]
> Skal et openseamap ha noen mening så må alle dybdedata og grunner
> med.  Mao man må ha tilgang til sjøkartverket sine data. Uten
> dybdedata og grunner og skjær blir det livsfarlig å benytte. Det er
> nok ulykker og grunnstøtninger på sjøen som det er i dag.

Enig i at dybdedata inkludert grunner og skjær er nødvendig for å ha
sjøkart som bidrar til økt sikkerhet på havet.

En interessant aktør som samler inn dybdedata på dugnadsbasis (men
desverre ikke deler med andre enn sine kunder) er Olex,
<URL: http://www.olex.no/ >.  De selger linux-baserte ekkolodd og
tilgang til dybdekart basert på informasjon samlet inn av sine
kunder. :)

Kanskje et samarbeid der OSM-folk samler inn bøyer, fyrlykter og
slikt, mens Olex stiller med dybdedata kunne være en ide.  Ingen
anelse om Olex er interessert.  Forsøkte for noen år siden å få Olex
til å holde fordrag for NUUG, men fikk aldri svar på mine eposter og
ga til slutt opp.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list