[NUUG kart] OpenSeaMap - The free nautical chart

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sun Aug 23 11:04:53 CEST 2009


2009/8/23 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Kom nylig over <URL: http://openseamap.org/ >, som er en framvisning
> av sjøkartrelevante biter av OpenStreetmap.org.  Lite i Norge så
> langt, men det kan være en grei start for å presse sjøkartverket til å
> publisere sine kart uten bruksbegresninger. :)


Sjøkart består vel, i grove trekk av:

   - Litt informasjon om forhold på land (noe vi allerede har en del av)
   - Barymetriske data (dybdeforhold) som vi ikke har
   - Informasjon om fyr og andre merker (vedlikeholdes av Kystverket)

Jeg tror en start kan være å undersøke om Kystverket godtar at vi legger inn
informasjonen fra Norsk fyrliste. Dette er jo informasjon som, i stor grad,
også er nyttige kjennemerker for et landkart.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090823/30548b65/attachment.html 


More information about the kart mailing list