[NUUG kart] Hvordan skal vi sette inn busstopp.

Åsmund Grammeltvedt asmundg at big-oil.org
Mon Jul 6 11:28:44 CEST 2009


On Sunday 5. July 2009 22.09.23 Sigurd Stordal wrote:
> Da er mesteparten av veiene i Tromsø ferdig, og det er tid for å starte å
> legge inn POI's.
> Er det noen konsenus til hvordan vi skal merke buss stopper.
> Jeg vil foreslå at i tillegg til highway=bus_stop, legges til name=, om man
> kjenner holdeplassens navn, og route=xxx, der xx er rutenummeret som
> traffikerer holdeplassen.
> Hva mener resten om dette.

Jeg synes http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bus_stop og 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route virker greie. Hvis man 
bruker relasjoner, er kanskje route_ref overkill.


-- 
Åsmund Grammeltvedt
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090706/4ef3f22f/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list