[NUUG kart] Skogsbilveg

Helge Hafting helge.hafting at hist.no
Tue Jul 21 15:59:45 CEST 2009


Gustav Foseid wrote:
> Hei!
> 
> Bør skogsbilveg tagges som highway=track eller 
> higway=unclassified+surface=unpaved?
> 
> Jeg tenker at track passer bedre på traktorveger og andre helt marginale 
> veger, men ser at mange bruker det også på veger som har god standard. 
> Wikien er litt ullen og sier noe om "Roads for agricultural use, gravel 
> roads in the forest etc.".

Slik jeg ser det, kommer det an på både kvalitet og bruksområde.

Hvis veien er en del av veisystemet, f.eks. vei frem til et hyttefelt,
så blir det "highway=residential" og "unpaved".

Grusvei over fjellet som kobler sammen to andre veier, 
highway=unclassified. Medmindre den er skikkelig dårlig, da blir det 
track likevel.

Hvis veien ikke går noe sted (bare til hogstfelt/tursti e.l.) kommer det 
mer an på kvaliteten. Det skal ikke spå mye til før det blir track da.


Slik sier kartet noe om funksjon - hvis veien er ment å brukes som vei, 
er det en vei.  Mens tømmerveier er track - selv om de har noen gode 
partier. tracktype=grade1 er jo ikke så verst.

Hvis alle veier som ikke har asfalt skulle vært "track", så ville
en del boligfelter i utkanten av Trondheim hatt tracks i stedet for 
highway=residential. Tror det ville sett pussig ut.

Helge HaftingMore information about the kart mailing list