[NUUG kart] Kan man få vist gatenavn sammen med husnummer.

Helge Hafting helge.hafting at hist.no
Fri Jul 24 10:25:09 CEST 2009


Sigurd Stordal wrote:
> Er det noen måte å sørge for at også gatenavnet vises og ikke bare husnummer. 
> noe ala show_street_name=yes. Her i Tromsø er det ganske kaotiske tilstander 
> enkelte steder, og husnummeret kan høre til en helt annen vei som kan ligge 
> ett godt stykke fra der huset ligger, i tillegg har man enkelte steder hvor 
> man har en vei nr 15 og så en annen vei nr 17, og da er det jo nær essensielt 
> å vise veinavnet.

Det er mulig ja, fordi databasen inneholder gatenavn for hver eneste 
adresse.

Løsningen er å tegne kartene selv. Skaff deg programvaren som trengs.
openstreetmap.org har oppskrifter på hvordan det gjøres. Programmene
er gratis, men det kan jo være litt jobb å installere alt sammen.

I utgangspunktet får du tegnet opp kart på samme vis som 
openstreetmap.org.  Deretter forandrer du reglene, slik at
gatenavnet skrives sammen med nummeret. På openstreetmap.org
kan du finne forum/postlister hvor du kan få tips om hvordan
dette gjøres. Det er mange som lager kart utfra sine egne behov.

Helge Hafting


More information about the kart mailing list