[NUUG kart] Kystlinje

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Jul 27 19:22:34 CEST 2009


On Mon, Jul 27, 2009 at 07:12:09PM +0200, Bjørn Kvisli wrote:
> Jeg justerte kystlinja et lite stykke. Det ser fint ut i Osmarender, men 
> Maplink ser ikke ut til å ha fått med seg endringen. I Maplink stemmer ikke 
> kystlinja med landskapstegningen slik det gjør i Osmarender. Jeg gjorde dette 
> for ca tre uker siden. Vet noen hvorfor ikke det blir riktig i Maplink?

Hei

Kystlinjen til mapnik oppdateres ganske sjeldent, og tror det er
ganske lenge siden sist nå. Er nok bare å smøre seg med tålmodighet
(og evt. pirke på jburgess, som jeg tror er mannen som må fikse det).

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090727/51434fca/attachment.bin 


More information about the kart mailing list