[NUUG kart] Kystlinje

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Jul 27 20:58:29 CEST 2009


On Mon, Jul 27, 2009 at 08:51:43PM +0200, Gustav Foseid wrote:
> 2009/7/27 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>
> 
> > Kystlinjen til mapnik oppdateres ganske sjeldent, og tror det er
> > ganske lenge siden sist nå. Er nok bare å smøre seg med tålmodighet
> > (og evt. pirke på jburgess, som jeg tror er mannen som må fikse det).
> 
> 
> Det er vel en nederlender, Martijn van Oosterhout, som nettopp sendte mail
> til den internasjonale lista og ga beskjed om at han jobbet med saken.

Ah, har han dukket opp igjen og tatt tak i saken? Flotte saker!
(jburgess er, forresten, han som administrerer tile.openstreetmap.org,
og legger inn f.eks. nye versjoner av coastline-shapefil)

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090727/21aea40d/attachment.bin 


More information about the kart mailing list