[NUUG kart] Øyer i skjærgården

Lars Gullik Bjønnes larsbj at gullik.org
Tue Jul 28 10:16:44 CEST 2009


2009/7/28 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
> On Tue, Jul 28, 2009 at 01:26:22AM +0200, Lars Gullik Bjønnes wrote:
>> Hvordan skal øyer i skjærgården tagges? Har sett natural:land, men
>> også at natural:island brukes. Det siste ser veldig rart ut på små
>> øyer.
>> På litt større øyer (Tjøme, Nøtterø), så virker natural:island mer naturlig.
>>
>> Ser at mange av eksisterende øyer er tagget med natural:coastline, men
>> det virker litt underlig det også.
>
> Hei
>
> natural=coastline er korrekt.

Ok, fant en referanse på det også.

Stockholms skjærgården så er mange øyer merket med "natural:coastline;
place=island; name:xxx"
Det rendrer bra i mapnik, men ikke i osmarender (mangler navnet)
Med separat node med "place=island; name:xxx" så blir navnet på øyer
altfor stort i osmarender. Særlig
ser det rart ut på små øyer. place=islet har jeg ikke sjekket.

> natural=island/islet brukes mest på noder i kombinasjon med name= for
> å gi et navn på en øy/holme

Det er det jeg ønsker å gjøre. Noen forskjeller i hvordan
øyer/holmer/skjær skal tagges?

-- 
        Lgb


More information about the kart mailing list