[NUUG kart] Øyer i skjærgården

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Tue Jul 28 10:36:57 CEST 2009


On Tue, Jul 28, 2009 at 10:16:44AM +0200, Lars Gullik Bjønnes wrote:
> 2009/7/28 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
> > On Tue, Jul 28, 2009 at 01:26:22AM +0200, Lars Gullik Bjønnes wrote:
> >> Hvordan skal øyer i skjærgården tagges? Har sett natural:land, men
> >> også at natural:island brukes. Det siste ser veldig rart ut på små
> >> øyer.
> >> På litt større øyer (Tjøme, Nøtterø), så virker natural:island mer naturlig.
> >>
> >> Ser at mange av eksisterende øyer er tagget med natural:coastline, men
> >> det virker litt underlig det også.
> >
> > Hei
> >
> > natural=coastline er korrekt.
> 
> Ok, fant en referanse på det også.
> 
> Stockholms skjærgården så er mange øyer merket med "natural:coastline;
> place=island; name:xxx"
> Det rendrer bra i mapnik, men ikke i osmarender (mangler navnet)
> Med separat node med "place=island; name:xxx" så blir navnet på øyer
> altfor stort i osmarender. Særlig
> ser det rart ut på små øyer. place=islet har jeg ikke sjekket.

Jeg ville gått for natural=coastline, place=island, name=foo og filet
en bug på trac.openstreetmap.org med component osmarender.

Evt. kan du gjøre et lite "hack": legg til natural=island i tillegg,
osmarender tegner natural=* name=noe på et zoomlevel som bestemmes av
størrelsen på området. Legg da til en note= som forklarer hvorfor du
la til denne taggen.

> > natural=island/islet brukes mest på noder i kombinasjon med name= for
> > å gi et navn på en øy/holme
> 
> Det er det jeg ønsker å gjøre. Noen forskjeller i hvordan
> øyer/holmer/skjær skal tagges?

Slik jeg har gjort det er øy place=island, holme/skjær er place=islet.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090728/0e75a711/attachment.bin 


More information about the kart mailing list