[NUUG kart] Sykehus

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Wed Jul 29 00:47:37 CEST 2009


Bjørn Kvisli wrote:
> jeg har merket et punkt med amenity=hospital. Særlig osmarender viser dette 
> med et stort rødt kors. Sykehuset har imidlertid ingen akuttbehandling. Det er 
> et distriktspsykriatisk senter (DPS).  Bør jeg da merke det som 
> amenity=hospital i det hele tatt? Hva kan jeg ellers merke det som?

Det ser ut til at kombinasjonen:
  amenity=hospital
  emergency=no

er den som blir brukt.

Se også:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dhospital


--Magne


More information about the kart mailing list