[NUUG kart] Koordinering av innsamling av kommunegrenser

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Sep 8 13:03:40 CEST 2009


2009/9/6 Knut G Karevoll <gnonthgol at gmail.com>

> Eg har laga ei side på wikien for koordinering av innsamlinga av
> kommunegrenser:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Kommunegrenser
> Eg har óg lagt ut ein nynork versjon av innsynsbegjæringa.
>

Jeg vil absolutt fraråde folk å sende flere innsynsbegjæringer nå!

Vi er avhengig av en prinsipell avgjørelse i denne saken, og den får vi ikke
ved å sende flere enkelstående begjæringer, men ved å avvente svar på de som
er sendt og klage på de avslagene som måtte komme. Kommunene det er sendt
til er valgt for å få et antall kommuner i to fylker, slik at klageprosessen
ikke blir uhåndterlig.

Oversikt over innsynsbegjæringer er også lagt ut på
http://www.frigeonorge.net/kommunegrenser/status-innsynsbegjaeringer

Alle svarene samles på:
http://www.frigeonorge.net/kommunegrenser/filer

Det ville være fint om de som har sendt innsynsbegjæringer gir meg en kopi,
slik at dette er samlet på et sted. Jeg ville også sette pris på om jeg får
kopi av alle svar, slik at dette er samlet på et sted.

Jeg ser at ei begjæring er sendt til Moss, denne vil altså få samme
klageinstans som de andre begjæringene i Østfold, mens Voss har annen
ankeinstans (Fylkesmannen i Hordaland). Jeg regner med at de som har sendt
disse begjæringene selv holder oversikt over ankefrister og ankeinstanser.
Vær klar over at innsynsbegjæringer normalt ikke journalføres, så de må
følges opp uten støtte fra postlister.

Utkast til klagebrev ligger på co-ment, for de som vil være med å utbedre
det:
http://www.co-ment.net/text/1521/

Her kan man ikke bruke et standardbrev, for grunnene til eventuelt avslag
vil nok variere noe. Jeg antar at vi kan ende opp med å påklage dette helt
til Sivilombudsmannen, noe som gjør koordinering nødvendig.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090908/bdd490be/attachment.htm 


More information about the kart mailing list