[NUUG kart] Koordinering av innsamling av kommunegrenser

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Sep 8 13:25:46 CEST 2009


2009/9/8 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>

> Jeg ser at ei begjæring er sendt til Moss, denne vil altså få samme
> klageinstans som de andre begjæringene i Østfold, mens Voss har annen
> ankeinstans (Fylkesmannen i Hordaland). Jeg regner med at de som har sendt
> disse begjæringene selv holder oversikt over ankefrister og ankeinstanser.
> Vær klar over at innsynsbegjæringer normalt ikke journalføres, så de må
> følges opp uten støtte fra postlister.
>

Dette gikk litt fort. Det er selvfølgelig snakk om klage på enkeltvedtak
etter forvaltningsloven, ikke anke.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090908/03a60d48/attachment.htm 


More information about the kart mailing list