[NUUG kart] Badeplasser

Edward Welbourne eddy at opera.com
Mon Sep 14 18:15:44 CEST 2009


> Jeg synes "amenity=bathing" høres ut som et tyrkisk bad, men jeg har ikke
> engelsk som morsmål.

Det er et godt poeng; til jeg som har engelsk som morsmål, det høres
ut mer som en vanlig bad.

> Hva med amenity/leisure=swimming?

Det er sikkert godt, og sier akkurat det vi mener - hvor "bathing"
sier mer om at man er dekket med vann.

	Eddy.


More information about the kart mailing list