[NUUG kart] Gjennomkjøring forbudt, hvordan tagge det.

Steinar Hamre steinarh at pvv.ntnu.no
Wed Sep 16 20:32:05 CEST 2009


On Wed, Sep 16, 2009 at 06:42:10PM +0200, Bernt M. Johnsen wrote:
> 2009/9/16 Sigurd Stordal <opuskreatoren at gmail.com>
> 
> > 1. Hvordan tagger man at det er gjennomkjøring forbudt, access=no betyr vel
> > at
> > det ikke engang er mulig å kjøre til eiendommer, access=destination er jo
> > kjøring til eiendommer tillatt.
> 
> access=destination er bra

"access" betyr tilgang uansett transportmåte, inkludert gående og
syklister og er sjelden så nyttig, spesielt ikke i Norge. Den er likevel
mye brukt da det var den første, og mest generelle tilgangstaggen i OSM.

Isteden kan du bruke vehicle=destination
(innkjøring forbudt, kjøring til eiendommer tillatt.)
eller motor_vehicle=destination.
(motorkjøretøyer forbudt, kjøring til eiendommer tillatt.)
Det siste er vel langt mer vanlig.

> > 2. Har også lurt litt på, hvordan man tagger en tidsbestemt senking av
> > fartsgrense. Dere i Tromsø vet jo hvilken strekning jeg snakker om. Man har
> > 50 - 30 50/30 - 50, der det er 30 kun fra 7-17 og 50 resten. settes da max
> > speed=50 eller 30, bør det antas at det er 50 (max for tettbygd strøk) og
> > så
> > sette maxspeed 30 med hour_on og hour_off.
> 
> den var ny ;-)

Skulle tro de fant på sånt for å gjøre det vanskelig for oss.
Du kan merke den med enten 30 eller 50, og sette på en note eller noe
for å dokumentere særheten. Jeg ville kanskje anbefalt å sette 30, både
fordi det er det "safeste" og fordi 7-17 dekker ganske mye av
trafikkdøgnet.

maxspeed=30
note=maxspeed is 50 but reduced to 30 during day 07-17

> > 3. Hva med gågater der det er lov å levere varer. For meg tenker jeg meg at
> > dette er en vanlig gate (highway=unclassified), med access=goods og hour_on
> > hour_off, istedet for highway=pedestrian.
> >
> 
> gågate mener jeg er highway=pedestrian med access=goods etc.

highway=pedestrian goods=delivery (eller motor_vehicle=delivery),
eventuelt, men egentlig bare
highway=pedestrian.
Du har ingenting der å gjøre med en varebil hvis du ikke har en avtale,
og _begrenset_ varelevering i gågater er nærmere normalen enn unntaket.

hour_on og hour_off er egentlig et problem, da det ikke er så lett
å tolke _hva_ som starter eller slutter.
Er det gågata som bare er åpen da eller er det unntaket for
varelevering? Problemet blir større med flere tagger, og flere unntak.

Hvis du absolutt vil merke at varelevering er lov i et spesielt tidsrom
kan du bruke:

highway=pedestrian
goods=delivery
goods:hour_on=07:00
goods:hour_off=10:00

(Fortsatt utilstrekkelig hvis det er to "vareleveringsperioder")

Se også http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access, men den kan være
ganske vanselig å forstå uten eksempler...

Vi har veldig mye dårlig (feil, tvetydig) bruk av accesstagger, egentlig...

	Steinar


More information about the kart mailing list