[NUUG kart] Hva skal man gjøre med hus der det er to adresser.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Sep 17 15:13:36 CEST 2009


2009/9/16 Sigurd Stordal <opuskreatoren at gmail.com>

> Her i Tromsø har vi en gate, john savios gate, det er to adresser i denne
> gata, men de har begge også en adresse i petersborggata. petersborggata 3 =
> john savios gate 8, petersborggata 6 = john savios gate 14. Registrerer man
> to POI's her, med en andresse for hver ?
>

Så vidt jeg klarte å finne ut (1) byttet Petersborggata 3 navn til John
Savios gate 8 og Petersborggata 6 navn til John Savios gate 14 den
22.3.2007. Samtidig fikk gnr/bnr 200/998 adresse John Savios gate 10.

Eiendommene har altså ikke to gateadresser.

 - Gustav


(1)
http://img.custompublish.com/getfile.php/834391.1308.ftfeqywsfe/Nye%20adresser%202007.pdf?return=www.tromso.kommune.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090917/eb37b899/attachment.htm 


More information about the kart mailing list