[NUUG kart] Unøyaktig Yahoo Sat

Kjell Arne Olsen kjarnol at gmail.com
Fri Sep 18 23:11:28 CEST 2009


2009/9/18 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>

>
> Rundt Oslofjorden er det flyfoto, mens de fleste andre steder er det
> bare landsat, som har en mye dårligere oppløsning.
>

Ja, Landsat er dessverre nesten ubrukelig, men jeg har da brukt det litt til
større skogområder, jorder og vann. Den beste løsningen er å justere
flyfotolaget så det passer GPS-spor

før man tegner av, men det er det ikke alltid det er gjort. Både
> potlatch og JOSM lar deg gjøre dette, i Potlatch holder du hvis jeg
> ikke husker feil inne mellomrom og drar i bakgrunnsbildet. Husker ikke
> hvordan det gjøres i JOSM.
>
>
Takk, da lærte jeg noe nytt i dag!


> Hvis jeg bare redigerer litt i et område og ikke har tenkt å sette i
> gang med noen stor ryddesjau tegner jeg så nøyaktig jeg kan fra GPS og
> GPS-korrigerte flyfoto og lar noen andre bekymre seg over
> unøyaktigheten hvis/når de vil.
>
>
Med tipset over er jo dette et svært godt råd! I de områdene jeg har vært er
det ikke kartlagt så mye, så da kan jeg justere det og legge inn mitt eget.
Så får de innfødte ta seg av byene ;-)

Takk for gode råd, både du og dere andre!

Kjell Arne
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090918/5fe52573/attachment.htm 


More information about the kart mailing list