[NUUG kart] Korrekte kart?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Sep 22 12:50:11 CEST 2009


"Bernt M. Johnsen" <berntm at gmail.com> wrote on 22.09.2009 12:14:51:

> 2009/9/22 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> >
> > "Bernt M. Johnsen" <berntm at gmail.com> wrote on 22.09.2009 10:49:10:
> >
> > > 
http://www.openstreetmap.org/?lat=63.41121&lon=10.45884&zoom=17&layers=0B00FTF

> 
> > En annen interessant ting i dette kartutsnittet er jo at flere av 
veiene
> > ser ut til å være isolert fra omverden, ialllefall hvis du skal kjøre
> > lovlig med bil.  Kanskje ikke alle veier er tegnet inn?
> 
> Hmmm... ser ut som noe osmarender-problemer. Ser greit ut med mapnik.
> 

Ja, du store alpakka.  Er nok bare litt rendring som mangler.

-SverreMore information about the kart mailing list