[NUUG kart] Korrekte kart?

Åsmund Grammeltvedt asmundg at big-oil.org
Tue Sep 22 14:15:23 CEST 2009


On Tuesday 22. September 2009 13.37.54 Bjorn Munch wrote:
> On 22/09 13.26, Gustav Foseid wrote:
> > Her vises også en annen kjepphest jeg har: Skriv korrekt!
>
> Enig!  Etter besøk i Kirkenes i sommer måtte jeg rette opp en god del
> feilstavede gatenavn på det som allerede var lagt inn 

Mye mulig det er min feil. Vei- og veg-endingene brukes i så stor grad om 
hverandre at jeg nok bare har gått utifra den "moderne" stavemåten.

I Tromsø virker det som nye veiskilt konsekvent bruker "vei", selv om 
kommunale dokumenter later til å bruke formene litt tilfeldig. Det er kanskje 
best å holde seg til ground truth og det som står på skiltene, med name:alt 
for den alternative formen. Gjør man det, blir kanskje jobben til søkemotorer 
noe enklere også.

-- 
Åsmund Grammeltvedt
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090922/ba56950a/attachment-0001.pgp 


More information about the kart mailing list