[NUUG kart] stile?

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Tue Sep 22 23:13:45 CEST 2009


2009/9/22 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>:
> 2009/9/22 Snorre E. Johnsen <snorre at antwelm.com>
>>
>> Som sagt tidligere, som lest av første mailen er det nøyaktig dette det
>> refereres til.
>
> Da leser du den mailen annerledes enn meg. Det er vel forholdsvis lite av de
> sperringene som brukes i Norge som har til hensikt å blokkere, hindre eller
> redusere framkommelighet for sykkel?

Men de finnes. Jeg har en slik 200m fra huset mitt ved en av
inngangene til Moholt kirkegård. det finnes en på Strindheim i
Trondheim, ved Baldershage. Den første for at folk ikke skal sykle inn
på kirkegården (av respekt for de avdøde, tror jeg) og den andre for
at man ikke skal sykle for full fart ut i Brøstevegen (av hensyn til
de levende).

>
>> Se også bilde på nevnte side.
>
> Det jeg har sett av sperrer i Norge ser stort sett annerledes ut,
> antageligivis fordi vi her har et behov for komme fram med brøytebiler og da
> må ting utformes litt annerledes. Funksjonelt fyller de stort sett samme
> oppgave som en bollard.
>
>>
>> Bollard er påler.
>
> Bollard er pullert.
>
>  - Gustav
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>-- 
Bernt Marius Johnsen
"Melius vivit qui remigat"


More information about the kart mailing list